ToTeM Results for net5d133f6af204e
This identifier is only valid for 24hours
  
   Totem ID: net5d133f6af204e
    botulinum OR tetanus
    AND journaltitle:"Archives belges de medecine sociale, hygiene, medecine du travail et medecine legale Belgisch archief van sociale geneeskunde, hygiene, arbeidsgeneeskunde en gerechtelijke geneeskunde"
Please be patient...query is running